Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Przydział lokali gminnych w 2014 roku

czwartek, 02 stycznia 2014 00:00

...

Na podstawie Rozdziału 1 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r., Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach zawiadamia, że przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem wykazu osób ubiegających się o przydział lokali w roku 2014.

 

I

Wobec powyższego należy w terminie do dnia 31.01.2014 r. dostarczyć do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. PCK 1 w Kartuzach wniosek o najem lokalu komunalnego lub socjalnego wraz z wymienionymi załącznikami. Wzór wniosku i informacja o załącznikach znajduje się na stronie internetowej www.zgm-kartuzy.com.pl lub w siedzibie Zakładu.

II

Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów stanowi podstawę do dalszego ubiegania się o przydział lokalu. Umieszczenie na wykazie  nie stanowi gwarancji uzyskania lokalu.

III

Warunki ubiegania się o lokal określone zostały w uchwale nr XIV/246/2012 Rady Miejskiej  w Kartuzach z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy,  w uchwale nr XV/255/2012 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/246/2012, uchwale nr XXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/246/2012, oraz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

                                                                                                          

Sonda

Czy na stronie znalazłeś/łaś potrzebne informacje...


Odsłon : 177724