Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Nowa procedura eksmitowania lokatorów

poniedziałek, 24 października 2011 01:00

Od 16 listopada zmieniają się™ zasady eksmitowania lokatorów do pomieszczeń„ tymczasowych. Osoby, które będą… posiadał‚y prawomocny nakaz eksmisji, nie bę™dą… zajmować‡ lokalu latami w oczekiwaniu na pomieszczenie tymczasowe od gminy. Uchwalona 31 sierpnia br. nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów i kodeksu postę™powania cywilnego przewiduje, że lokatorzy, którzy nie otrzymają… prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego bę™dą… musieli opuś›cić‡ zajmowany lokal maksymalnie po 6 miesią…cach. Po tym okresie komornik dokona eksmisji do noclegowni, schroniska lub innego miejsca, gdzie bę™dą… oni przebywać‡ do czasu zapewnienia im pomieszczenia tymczasowego przez gminę™.

Nowe przepisy wykluczają… prawo do pomieszczenia tymczasowego nastę™pują…cym grupom osób:

- sprawy przemocy w rodzinie,

- lokatorzy wykraczają…cy rażą…co lub uporczywie przeciwko porządkowi domowemu,

- osoby, które korzystały samowolnie z cudzego lokalu, nie mają…c do tego tytuł‚u prawnego,

- najemcy, którzy zostali zobowią…zywani do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego,

- dłużnicy, którym skończył‚a się™ umowa najmu pomieszczenia tymczasowego.

Sonda

Czy na stronie znalazłeś/łaś potrzebne informacje...


Odsłon : 177709