Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Jeziornej 16 w Kartuzach

 

W dniu 01.06.2018 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 566912-N-2018 Zamawiający
zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

 

Remont elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy

ul. Jeziornej 16 w Kartuzach

Znak sprawy:ZP/J/01/2018
DOKUMENTY DO POBRANIA
1)Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych
2)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
3) Dokumentacja techniczna cz1

Dokumentacja techniczna cz2

Zdjęcia 1 , Zdjęcia 2 , Zdjęcia 3 , Zdjęcia 4

Link ogłoszenia w biuletynie:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=358dba0c-b502-46ac-929e-19c8fb740ce9

 

 

 

 

 

 

Odsłon : 162574