Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Przydział lokali gminnych w 2017 roku

czwartek, 29 grudnia 2016 00:00

OGŁOSZENIE!!!

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach zawiadamia, że przystąpiono do prac związanych z przygotowaniem wykazu osób ubiegających się o przydział lokali w roku 2017.I

Wobec powyższego należy w terminie do dnia 31.01.2017 r. dostarczyć do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. PCK 1 w Kartuzach wniosek o najem lokalu komunalnego lub socjalnego wraz z wymienionymi załącznikami. Wzór wniosku i informacja o załącznikach znajduje się na stronie internetowej www.zgm-kartuzy.com.pl  lub w siedzibie Zakładu.

II

Dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów stanowi podstawę do dalszego ubiegania się o przydział lokalu. Umieszczenie na wykazie  nie stanowi gwarancji uzyskania lokalu.


III

Warunki ubiegania się o lokal określone zostały w uchwale Nr XX/258/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy, oraz w uchwale Nr XXI/282/20126 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 lipca 2016 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XX/258/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy   oraz ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.


                                            Dyrektor Zakładu
                                        mgr Stefan Bychowski

Warunki ubiegania się o lokal określone zostały w uchwale XX/258/2016                       Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy,                 oraz w uchwale  Nr XXI/282/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 13 lipca 2016 r.,        w sprawie zmiany uchwały XX/258/2016 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia                                   22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kartuzy  oraz ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Sonda

Czy na stronie znalazłeś/łaś potrzebne informacje...


Odsłon : 176355