Uwaga
  • Polityka Cookies

    Ta strona uzywa plikow cookies do nawigacji strona oraz innych funkcji. Przebywajac na stronie potwierdzasz mozliwosc instalacji tego typu plikow na swoim urzadzeniu.

    Zobacz przepisy Dyrektywy UE

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

wtorek, 02 lipca 2013 10:03

  

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XXVI/380/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, na terenie Gminy Kartuzy funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) pod następującymi adresami:

Kartuzy - ul. Mściwoja II 14

Kiełpino - ul. Szkolna 53

w godzinach:

Poniedziałek-Piątek od 800 do 1600

Sobota od 900 do 1400

Do niniejszych punktów można oddać następujące posegregowane odpady komunalne:

- odpady zielone, tj. trawa, gałęzie, liście, obierki itp.

- tworzywa sztuczne, tj. butelki plastikowe, opakowania plastikowe itp.

- szkło, tj. szklane butelki, słoiki itp.

- papier, tj. makulatura, kartony itp.

- opakowania wielomateriałowe, tj. kartony po mleku, sokach itp.

- metale, tj. puszki po konserwach, po napojach itp.

- zużyty sprzet elektryczny i elektroniczny, tj. telefon komórkowy, żelazko itp.

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. krzesło, kanapa itp.

- odpady budowlane i rozbiórkowe, tj. kafelki, gruz budowalny itp. - w ilości do 1 tony/nieruchomość/rok

- zużyte opony - samochodowe 4 sztuki/nieruchomość/rok

- niebezpieczne, tj. baterie i akumulatory (do telefonów, bateri, aparatów), przeterminowane leki, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, środki czyszczące, zbiorniki po aerozolach lampy fluorescencyjne, świetlówki, termometry, zużyte kardridże i tonery, przperacowane oleje, itp.).

 

UWAGA! W ramach opłaty "śmieciowej" nie są odbierane:

- azbest i papa,

- odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,

- odpady niemożliwe do zidentyfikowania.

Źródło: www.odpady.kartuzy.pl

Sonda

Czy na stronie znalazłeś/łaś potrzebne informacje...


Odsłon : 177717